20230317 194847629 iOS
W piątek, 17 marca 2023 r. odbyła się XI edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z Jarosławskiego Opactwa.

W tym roku udział w jarosławskiej EDK zarejestrowały przez strony internetowe 403 osoby. Szacujemy,  że taka sama była realna liczba uczestników. Na trasy o długości powyżej 40 km wybrały się 243 osoby a na trasy krótsze, tzw. Preludium do EDK - 160 osób. Poniżej liczby uczestników na poszczególnych trasach.

EDK >= 40 km Chłopice: 8 osób ♦ Hermanowa: 15 osób ♦ Jarosław okrężna przez Boratyn: 6 osób ♦ Jarosław okrężna przez Jagiełłe: 5 osób ♦ Jodłówka: 19 osób ♦ Kalwaria przez Gruszową 62 km: 42 osoby •• Kalwaria przez Rybotycze 80 km: 9 osób ♦ Leżajsk: 5 osób ♦ Lubaczów: 18 osób ♦ Przemyśl przez Drohojów 45 km: 45 osób ♦ Przemyśl przez Jodłówkę 68 km: 5 osób ♦ Przeworsk doliną Wisłoka 44 km: 13 osób ♦ Tuliglowy: 8 osób ♦ Wielkie Oczy: 45 osób.

Preludium do EDK <40 km: okrężna przez Stawki 15 km: 30 osób ♦ okrężna przez Morawsko 28 km: 23 osoby ♦ okrężna przez Wierzbną 32 km: 13 osób ♦ Przeworsk przez Cieszacin 20 km: 32 osoby ♦ Przeworsk przez Ujezną 20 km: 62 osoby.

Kilka osób (zidentyfikowano ich pięć, ale mogło być więcej) wybrało własne warianty tras, inne niż przedstawione w naszych propozycjach. Największą frekwencję w grupie tras >=40 km miały trasy na do Przemyśla przez Drohojów (46 km) i do Wielkich Oczu (41 km) - po 30 osób oraz na Kalwarię przez Gruszową (63 km) - 42 osoby.  W grupie Preludium do EDK od wielu lat największym powodzeniem cieszyła się trasa do Przeworska przez Ujezną - 62 osób.

fot. Ewa Kucel, Wojciech Pysz