1.  Dobry opis trasy.

Dobry opis, to taki opis, według którego można bezbłędnie przejść całą trasę oraz odnaleźć wszystkie stacje drogi krzyżowej.

2.  Przed wyruszeniem weryfikującego na trasę.

Na początek sprawdź, czy wszystkie elementy opisu trasy będą zrozumiale dla osób, które nie uprawiały turystyki pieszej i nie miały kontaktu z mapami turystycznymi. Jeśli sam jesteś osobą często wędrującą w terenie, daj opis do przeczytania znajomemu. Ewidentne nieprawidłowości popraw lub zaznacz jeszcze przed weryfikacją w terenie.

Popraw lub zaznacz zauważone błędy ortograficzne, gramatyczne, stylistyczne.

Na tym etapie nie weryfikujemy zgodności merytorycznej z terenem. Robimy to po wyruszeniu na trasę, według poniższych punktów.

3.  Weryfikacja w nocy

EDK odbywa się w nocy. Najlepsza weryfikacja trasy to taka, która też odbywa się w nocy. Wtedy widzimy to, co zobaczą uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Wyjątkiem są ostatnie odcinki trasy, powyżej 30-35 kilometra, bo wtedy już zaczyna się dzień.

4.  Skrzyżowania, rozwidlenia dróg.

Najwięcej wiadomości o przebiegu trasy zawartych jest we wskazówkach o skrzyżowaniach i rozwidleniach. Podczas weryfikacji trasy zwróć w opisie uwagę na:

  • prawidłowo podany kierunek dalszej wędrówki; w prawo, w lewo, prosto;
  • prawidłowo podana odległość od poprzedniego punktu;
  • dobry opis miejsca zmiany drogi, skrętu.

5.  Aktualność stanu dróg, stacji EDK i punktów orientacyjnych.

W przypadku dróg asfaltowych i szutrowych mogą wystąpić zmiany przebiegu i modernizacje (ronda, inny układ skrzyżowań, itp.). Jeśli znalazłeś takie miejsca, wskaż je i opisz.

W opisie trasy często używa się do orientacji w terenie widocznych elementów otoczenia, np.:

  • skręć w boczna drogę w prawo przy żółtej kapliczce
  • po prawej drewniany dom z numerem 74, tutaj skręć w lewo

Sprawdź, czy wymienione obiekty istnieją, czy są łatwo dostrzegalne. Może na domu nie ma już tabliczki z numerem? A może kapliczkę ktoś przemalował na zielono?

Sprawdź także, czy bez problemu da się zlokalizować wszystkie stacje drogi krzyżowej.

6.  Zanik dróg polnych i leśnych.

Może się zdarzyć, że w ciągu kilkunastu miesięcy nieużywana droga polna lub leśna zanikła lub zarosła krzakami i jest nie do przebycia. Niedrożność odcinka może też spowodować ogrodzenie terenu lub zaoranie drogi przy łączeniu gruntów. Spróbuj wtedy znaleźć inną drogę, którą można ominąć niedostępne miejsca. Opisz nowy wariant i nagraj ślad GPS. Jeśli nie używasz GPS, ktoś inny pójdzie/pojedzie w to miejsce i zinwentaryzuje zmienioną trasę.

7.  Widoczność elementów opisu w nocy.

Znaczna część trasy będzie pokonywana w nocy. Najlepszym sposobem weryfikacji byłoby przejście odcinka trasy również w nocy. Jeśli weryfikacja odbywa się za dnia, spróbuj wyobrazić sobie wygląd otoczenia w nocy. Czy wszystkie opisywane elementy otocznia będą widoczne dla uczestników?

8.  Czytelność i zrozumiałość opisu w terenie.

W każdym z miejsc trasy próbuj zweryfikować, czy opis jest w tym miejscu optymalny. Jeśli masz pomysł, zaproponuj zmianę opisu na bardziej pożyteczny dla uczestników EDK.

9.  Korzystanie z urządzeń GPS

Jeśli posługujesz się urządzeniem z nawigacją GPS (smartfon, Garmin, itp.), weź je ze sobą, wgrywając przed wyruszeniem  trasę, którą będziesz weryfikować. Sprawdź też, czy masz dostępną w urządzeniu mapę terenu, przez który przebiega trasa. Włącz rejestrację śladu, po powrocie porównaj go z oryginałem.

Podczas weryfikacji nie posługuj się urządzeniem do poruszania się po trasie, korzystaj tylko z opisu. Z pomocy GPS skorzystaj tylko w przypadku, gdy opis wyda ci się zupełnie niezgodny z terenem i naprawdę nie wiesz, którędy dalej pójść.

Jeśli nie posługujesz się urządzeniem GPS, to jeszcze lepiej. Będziesz wtedy w położeniu przeciętnego  uczestnika EDK, który idzie tylko według opisu. Jeśli podczas weryfikacji dojdziesz do wniosku, że w którmyś miejscu przebieg trasy musi ulec zmianie, ktoś inny pójdzie zarejestrować nowy przebieg trasy na podstawie sporządzonego opisu.

10. Forma opisu

A może masz pomysł zmiany formy opisu? Na przykład szaty graficznej, układu na kartce, wielkości czcionki, itp. Jeśli tak, zrób gotowy przykład swojej propozycji w pliku lub opisz swoimi słowami proponowane zmiany.