Wpisz swoje uwagi, wnioski, opinie związane z Ektremalną Drogą Krzyżową z Jarosławskiego Opactwa. Poniżej przykładow tematy.

  • Przebieg tras: miejsca trudne orientacyjnie, propozycje innego przebiegu, propozycje nowych tras;
  • Opisy tras: Błędy w opisach. Zmiany w sieci dróg i ścieżek w terenie, nieuwzględnione w opisie. Propozycje lepszego opisu wybranych miejsc.
  • Organizacja: msza św., przygotowanie i dystrybucja pakietów, miejsce spotkania i parkingi, zawartość i układ naszej strony internetowej.

Jeśli podasz swój adres e-mail, bedziemy mogli Cię informować postępie prac związanych z Twoim zgłoszeniem. W przypadku zgody na publikację treści, nie będzie publikowany adres e-mail.

 Wpisz swoje uwagi / wnioski / opinie:

Podpis
   Bez zapisu