Początek trasy: Jarosław, Opactwo    Koniec: Chłopice,     Długość trasy: 45 km   Suma podejść: 675 m
Przebieg trasy: Jarosław, Cieszacin Wielki, Wola Roźwienicka, Pełnatycze, Czudowice, Hawłowice, Pruchnik, Węgierka, Śmidowa Góra, Tuligłowy, Rokietnica, Boratyn, Chłopice
długość: 45 km   |   podejścia: 675 m   |   wys.min. 196 m   |   wys.max. 379 m  |  czas pieszo: 12:23

Najkrótsza droga z Opactwa do Chłopic ma dla piechura długość poniżej 10 km. Na tej trasie EDK docieramy do Chłopic po 45 kilometrach! Trasa prowadzi przez pofałdowane tereny Podgórza Rzeszowskiego, osiągając w rejonie Śmidowej Góry w Tuligłowach wysokość 380 m n.p.m. Początkowo idziemy po płaskim terenie. W drugiej części po terenie lekko pagórkowatym. Jest też jedno podejście o charakterze górskim: z Węgierki do Tuligłów. Suma podejść wynosi 675 m (1,5% długości trasy). Drogi asfaltowe stanowią około 1/3 długości trasy. Reszta, to drogi szutrowe i gruntowe, z niewielkim udziałem terenów leśnych. Po drodze mijamy wiele kapliczek i krzyży przydrożnych, dawną cerkiew w Hawłowicach, ruiny zamku w Węgierce, sanktuarium i kopiec obronny w Tuligłowach.
Trasa zalecana jest dla uczestników, którzy mają dobrą kondycję fizyczną. Przed wyruszeniem zalecane jest sprawdzenie swoich możliwości na krótszych odcinkach, np. 20 km. Trasa jest łatwa technicznie i orientacyjnie. Kilka odcinków prowadzi poza szerokimi i czytelnymi drogami, w związku z czym trzeba uważnie śledzić opis lub skorzystać z pomocy urządzeń nawigacyjnych. Po drodze nie ma dostępnych miejsc schronienia ani funkcjonującej w nocy komunikacji. Niezbędne jest zapewnienie sobie wsparcia w wypadku konieczności przerwania drogi.
Osoby przyjeżdżające samochodem mogą skorzystać z parkingu przy Opactwie. Z Chłopic do Jarosławia w dni wolne od pracy nie kursują środki transportu publicznego i trzeba sobie zapewnić powrót we własnym zakresie.